ČeskyEnglishDeutschPolskiTřebechovické muzeum Betlémů na Facebooku

Generální restaurování NKP Třebechovického muzea betlémů

Od června 2015 do března 2016 probíhá restaurování Třebechovického Proboštova betlému za finanční podpory EHP fondů a Norských fondů 2009–2014, Královéhradeckého kraje. Restaurování probíhá přímo v expozici muzea a návštěvníci mohou restaurátory vidět při práci.

Odhalená tajemství Třebechovického betlému – jedinečná možnost nahlédnout spolu s restaurátory do dřevěného srdce mechanismu betléma

Movitá národní kulturní památka Třebechovický Proboštův betlém (rejstř. č. ÚSKP 908)  patří mezi nejcennější památky České republiky. Celodřevěný Třebechovický Proboštův betlém vznikal od roku 1885 po dobu více než 40 let. Ve svém rozsahu nemá jako mechanický umělecko-řemeslný organismus v evropském kontextu analogii.

Třebechovický Proboštův betlém se liší nejen rozsahem, řemeslným provedením a celodřevěnou mechanikou, ale především myšlenkovým záběrem. Je to dílo hluboce věřícího člověka, který své dílo pojal jako oltář. Tato okolnost nás opravňuje ke srovnání kompozice s historickými celky oltářů a vyobrazení biblických výjevů největšími mistry. Autor mistrně využil všech dostupných prvků lidové tvorby a tradičního způsobu ztvárnění betléma. Jeho volba využít čisté řezby, zachovat jednotu materiálového provedení včetně mechaniky a zachování kompozice a rozsah díla  jsou samy o sobě jedinečné. Základní komponentou NKP je většině diváků skrytá mechanika, která umožnuje pohyb jednotlivých figur v kulise betlému. Na mechaniku se váže 21 pohyblivých pásů. Jako celek nebyl Třebechovický betlém nikdy opravován a restaurován. Všechny části betlému  jsou původní.

Současný stav některých jeho částí  lze označit za havarijní, řada pásů a vnitřních mechanik je nefunkční (ulámané a rozvolněné zuby na hnacích kolech, rozlomené základny kulis, deformace hřídelí). Centrální mechanika betlému je uložena a stabilizována v nosné a vně řezbářsky zdobné konstrukci a je při dílčím restaurátorském zásahu prakticky nepřístupná. Také samotná konstrukce je značně rozvolněná.

Doposud byly z finančních důvodů provedeny pouze 3 dílčí restaurátorské zásahy v letech 2012–2014. Při generálním restaurování bude betlém kompletně "odstrojen", bude zrestaurován centrální mechanismus, zpevněna konstrukce, restaurovány kulisy a znovu uveden v pohyb. Během restaurování budou dodrženy původní postupy a technologie z konce 19. a poč. 20. století. Jejich přesné dodržení je zárukou, že Třebechovický Proboštův betlém zůstane plnohodnotným a zároveň funkčním dokladem schopnosti a geniality jeho autorů.

Celé restaurování bude probíhat za přítomnosti veřejnosti, která bude moci sledovat jednotlivé etapy restaurování přes prosklenou stěnu expozice, ve kterém je betlém umístěn.

Cílem generálního restaurování Třebechovického Proboštova betlému je zajistit funkčnost celého převodového systému betlému na další desítky let bez nutnosti dalších rozsáhlejších zásahů, tak aby mohl být i nadále betlém důstojným reprezentantem jedinečné a stále živé tradice betlemářství.

Cílem projektu "Generální restaurování NKP Třebechovického betlému" je zlepšení současného stavu památky, její celková rehabilitaci při zachování její umělecko-řemeslné hodnoty a zvýšení povědomí o hodnotě památky. Autorovým záměrem bylo vytvořit jedinečný mechanický celek a pouze zprovoznění a udržení v chodu jako celku je naplněním Proboštova odkazu.

Termín realizace projektu: 15.6.2015-31.5.2016
Celkové náklady na projekt:  7 280 950,- Kč (restaurování  7 026 500,- Kč, publicita a externí administrace výběrového řízení na restaurování  254 450,-Kč)

EHP fondy 5 700 000,- Kč

Královéhradecký kraj  671 000,- Kč

Město Třebechovice p.O. 909 950,- Kč


Partner projektu: České sdružení přátel betlémů z.s.
Odborná spolupráce: Restaurátorské Ateliéry Klaus Brandl, Lichtenštejnsko

Projekt je podpořen grantem z Fondu EHP (podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska).

Ohlasy v médiích

České noviny 12.5.2016

iDnes 7.5.2016

Český rozhlas Hradec Králové

Český rozhlas – zprávy v regionech

IRegiony

Týden

Novinky.cz

Hradecký deník

Hradecký deník

Hradecký deník

iDnes

Královéhradecký kraj

Televize V1

« zpět na seznam

  Kudyznudy.cz - tipy na výlet

 

  

Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety.

NAHORU