ČeskyEnglishDeutschPolskiTřebechovické muzeum Betlémů na Facebooku

Společné dědictví - jeden cíl

Cíl projektu: Společná historie území při hranicích ČR a Polska je dodnes patrná na kulturním dědictví obou zemí. Projekt je zaměřen na zpřístupnění unikátního společného kulturního dědictví - betlemářství. Snahou všech partnerů je vytvořit přitažlivý česko-polský turistický produkt, který podpoří cestovní ruch a zaměstnanost.

Výstupy:

1. Zpřístupnění  svitavského betlému ze sbírkového fondu Třebechovického muzea betlémů. Provedením restaurátorského zásahu dojde k jeho obnově a následným zveřejněním.

2. Tisk společné propagační brožury  prezentujících mechanické betlémy na obou stranách hranice. Představí významné kulturní instituce na české a polské straně, které uchovávají a prezentují kulturní dědictví předků, především pak betlemářskou tvorbu (Radków, Kudowa zdroj, Svitavy a Třebechovice).

Řešitel: Třebechovické muzeum betlémů

Realizace: 2017 - 2018

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictví Euroregionu glacensis.

Zpřístupnění  svitavského betlému ze sbírkového fondu Třebechovického muzea betlémů

Ve čtvrtek 15. března 2018 jsme slavnostně odhalili nově zrestaurovaný svitavský betlém. Soubor byl vytvořen neznámým lidovým řezbářem z oblasti Svitavska na přelomu 19. a 20. století a do sbírek třebechovického muzea se dostal v roce 1989. Figurky z lipového dřeva i architektura byly ve velmi špatném stavu. Pro svitavské betlémy je typické použití zlaté a stříbrné barvy. Bohužel barva se loupala, figurky měly ulámané části a byly poškozené od dřevokazného hmyzu. Dlouhá léta betlém čekal na zrestaurování. Jeho realizace se podařila až v rámci česko-polské projektu „Společné dědictví – jeden cíl“, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Betlém byl zrestaurován Ateliéry Bárta z Hořic a osazen do nové skříně.

« zpět na seznam

  Kudyznudy.cz - tipy na výlet

 

  

NAHORU